Studierum ska minska stressen för idrottande skolungdomar

En aktiv fritid kan för många barn och ungdomar vara nyckeln till att livet känns meningsfullt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, för att alla barn ska få ha det så. – Vår verksamhet blir allt viktigare, säger Ola Bergman, Warbergs Innebandy.

Att barn och unga rör på sig för lite är ett växande samhällsproblem i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor bland 11, 13 och 15-åringar. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen. Den mest aktiva gruppen är 11-åriga pojkar där nästan var fjärde rör sig minst en timme om dagen. Bland 15-åriga tjejer är det bara knappt var tionde som motionerar tillräckligt. Enligt flera undersökningar påverkas den redan oroande trenden negativt av den pågående coronapandemin.
– I en tid där barn och unga, precis som resten av befolkningen, levt mer isolerat och fått ändrade levnadsvanor känns vårt stöd viktigare än någonsin, säger Ola Bergman, vd i Dina Försäkringar Syd.


Ola Bergman, vd i Dina Försäkringar Syd.

Dina Försäkringars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. De tror nämligen på att gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att på olika sätt stötta lokalt föreningsliv och andra samhällsinitiativ på de orter där de verkar. Ett exempel på ett sådant initiativ är samarbetet med Warbergs Innebandy Club som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för pojkar och flickor från sexårsåldern och uppåt.
– Som en del i att förebygga psykisk ohälsa hos unga, som ofta beror på kombinationen skola och arbetsliv, där unga idag upplever press och stress kopplat prestation och kravet på utbildning för att få ett jobb, så kommer vi i föreningen försöka stötta våra ungdomar med det vi kan. Konkret innebär det att vi inreder ett studierum i vår träningsanläggning dit ungdomarna kan komma innan träningen för att i lugn och ro arbeta med sitt skolarbete. I vår plan finns också olika former av studiestöd och tillgång till idrottspsykologisk rådgivning, berättar Emil Karlsson, sälj- och partneransvarig inom Warbergs Innebandy.

 


Emil Karlsson, sälj- och partneransvarig inom Warbergs Innebandy.

Föreningarna som Dina-bolagen sponsrar ska, på ett eller annat sätt, arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor och det läggs stor vikt vid att respektive samarbetspartner delar Dina Försäkringars riktlinjer kring etiska värderingar.
– Det är viktigt att de vi samarbetar med delar de värderingar som är viktiga för oss. Det spelar ingen roll om det är idrott, kultur eller något annat – saker som inkludering, jämställdhet och rättvisa möjligheter är lika relevanta oavsett, menar Ola Bergman.

Att idrotta med kompisar, ha en god grannsamverkan eller att få vara en del av en arbetsplats med sund arbetskultur tror Dina-gruppen är goda exempel på sådant som skapar tillit mellan människor, och därmed stor trygghet i samhället.
Det kan handla om att delta i lokala kulturevenemang, ungdomsidrott eller att hjälpa de som hjälper, till exempel med matkassar till behövande. Därför jobbar vi på Dina brett när vi väljer ut vilka initiativ vi ska vara med och stötta, säger Ola.

Vad har stödet från Dina betytt för er?
Stödet betyder väldigt mycket för att vi ska kunna driva och utveckla vår verksamhet så att både pojkar och flickor kan få möjlighet till en meningsfull fritid – i vårt fall genom att jaga den lilla vita plastbollen. Vår verksamhet blir allt viktigare som en del i att skapa en hälsosam livsstil för morgondagens vuxna, avslutar Emil Karlsson.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försärkingar Syd