Satsningen som ska få fler unga att motionera

En aktiv fritid kan för många barn och ungdomar vara nyckeln till att livet känns meningsfullt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, för att alla barn ska få ha det så.

Att barn och unga rör på sig för lite är ett växande samhällsproblem i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor bland 11, 13 och 15-åringar. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen. Den mest aktiva gruppen är 11-åriga pojkar där nästan var fjärde rör sig minst en timme om dagen. Bland 15-åriga tjejer är det bara knappt var tionde som motionerar tillräckligt. Enligt flera undersökningar påverkas den redan oroande trenden negativt av den pågående coronapandemin.
– Dina Försäkringar Göta väljer att stödja och synas tillsammans med föreningar för att det är viktigt med att få tillbaka ungdomarna till en aktiv fritid efter pandemin, säger Joakim Pantzar, vd Dina Försäkringar Göta.

Dina Försäkringars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. De tror nämligen på att gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att på olika sätt stötta lokalt föreningsliv och andra samhällsinitiativ på de orter där de verkar. Ett exempel på ett sådant initiativ är Växjö Vipers
– Växjö Vipers har cirka 1000 aktiva i föreningen vilka spelar i pojk- och flicklag, ungdomslag, två damlag, tre herrlag samt två lag för barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta gör oss stolta och detta är Växjö Vipers, så många som möjligt så länge som möjligt, säger Anders Lundin i Växjö Vipers.

Anders fortsätter, Växjö Vipers har som enda förening i Växjö elitlag på både dam- och herrsidan och detta tror och hoppas vi är en av anledningarna till att Dina Försäkringar ser en långsiktighet i vårt partnerskap. När föreningen startade upp sin summer camp, som tar emot ca 300 barn och ungdomar under två veckor, för några år sedan så tvekade inte Dina Försäkringar att även gå in och stötta den.

Föreningarna som Dina-bolagen sponsrar ska också, på ett eller annat sätt, arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor och det läggs stor vikt vid att respektive samarbetspartner delar Dina Försäkringars riktlinjer kring etiska värderingar.
Hälsa och välmående betyder mycket för att långsiktigt skapa goda förutsättningar i sin vardag säger Joakim.


Joakim Pantzar, vd Dina Försäkringar Göta

Att idrotta med kompisar, ha en god grannsamverkan eller att få vara en del av en arbetsplats med sund arbetskultur tror Dina-gruppen är goda exempel på sådant som skapar tillit mellan människor, och därmed stor trygghet i samhället.
– Flera av de föreningar som vi stöttar arbetar med mångfald och har sociala projekt. Viktigt för ungdomar att få en tillhörighet i en förening. En aktiv fritid i en förening kan skapa underverk, fortsätter Joakim.
Anders avslutar, Dina Försäkringar är en av de partners som har varit med och stöttat oss i Växjö Vipers allra längst. Givetvis så är detta långsiktiga samarbete något som vi i föreningen är mycket tacksamma och stolta över.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Göta