Så ställer OKQ8 om för framtiden

Klimatet är i fokus när ett av Sveriges största drivmedelsbolag blickar framåt och målet är tydligt: OKQ8 ska vara klimatneutralt i hela sin värdekedja till 2045. En stor men nödvändig utveckling för ett drivmedelsföretag, som innebär att stort fokus behöver läggas på att hjälpa kunderna att ställa om. 

– Vi måste utveckla vår affär för att möta framtidens behov. Hela samhället måste ställa om och vi vill möjliggöra transformationen utifrån våra kunders olika förutsättningar, menar OKQ8:s Director Sustainability and Network Andréa Haag.

Fossila drivmedel är en bidragande orsak till klimatförändringarna. I ett samhälle som är uppbyggt kring bilism och mobilitet kan OKQ8 möjliggöra för en mer hållbar mobilitet genom sitt erbjudande av förnybara drivmedel, elbilsladdning och bildelning.

Ökad användning av förnybara resurser
Idag utgörs 99% av OKQ8:s klimatpåverkan av utsläpp från  fossila drivmedel. Att bli klimatneutrala i hela värdekedjan betyder att ingenting av det företaget producerar, distribuerar eller säljer ska ha någon negativ klimatpåverkan totalt sett. Det innebär att stort fokus behöver läggas på att hjälpa kunderna att ställa om, exempelvis genom att skapa förutsättningar för att tanka förnybara drivmedel. Ett viktigt delmål är också att bli klimatneutrala i den egna driften – något som OKQ8 satt som mål att uppnå 2030.

Andréa berättar att hållbarhetsfrågan har blivit strategiskt avgörande för bolagets framtida existensberättigande.

– Vi har fokus både på vår egen drift och på våra produkters avtryck. För att uppnå våra hållbarhetsmål och minska vår miljöpåverkan krävs en ökad användning av förnybara resurser, ett optimerat resursutnyttjande och att vi gör allt vi kan för att erbjuda och hjälpa våra medlemmar och kunder att ställa om till fossilfria alternativ utifrån deras möjligheter och behov, säger Andréa Haag.

Andréa menar att det är en självklarhet, oavsett verksamhet eller bransch, att driva dessa frågor.

– Självklart måste vi alla minska våra utsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen, säger hon. En omställning till en fossilfri värld är en stor utmaning och OKQ8 vill leda den utvecklingen och bidra med lösningar för en mer hållbar mobilitet. Att ständigt utveckla och leverera nya alternativ är en förutsättning både ur ett hållbarhets- och kommersiellt perspektiv, berättar hon.

Fossilfri diesel på närmare 170 stationer
Ett viktigt steg på vägen är OKQ8:s satsning på den fossilfria dieseln HVO100 genom ett samarbete med Neste, världens största producent av det förnybara drivmedlet som sänker CO2e-utsläppen markant i jämförelse med fossil diesel. Samarbetet tillgängliggör Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på närmare 170 stationer i OKQ8:s nätverk idag och fler kommer det att bli. På så vis kan OKQ8 hjälpa både företag med tjänstebilar och privatpersoner att minska sina CO2e-utsläpp avsevärt. Flera bilmärken har godkänt drivmedlet i sina dieselbilar, bland andra Volvo, Renault, Citroën, DS, Nissan och Peugeot.

– Detta är en stor bonus, inte minst för företag med tjänstebilar som ofta består av de aktuella Volvomodellerna. Det möjliggör för företag att ta ett förhållandevis enkelt steg mot en fossilfri verksamhet, säger Andréa Haag.

”Finns mycket kvar att göra för att bli klimatneutrala”
Omställningen för att klara klimatmålen kräver en bred palett av både drivmedel och energilösningar anpassade efter kundernas olika behov. Utöver Sveriges största nätverk av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), kan OKQ8 idag erbjuda en helhetslösning för elbilsladdning som ger möjlighet att snabbt och säkert ladda bilen var kunden än befinner sig – på arbetsplatsen, hemma eller längs vägen. OKQ8 Elbilsladdning innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service, samt enkel uppföljning av hur mycket som laddats i tjänsten och privat. Kunden får dessutom tillgång till OKQ8:s hela laddnätverk, på och utanför station genom en app. Ett nätverk som kommer att utökas med supersnabbladdare på fler än 300 stationer under de närmsta åren genom ett samarbete med Skellefteå Kraft.

Även om OKQ8 har kommit en bit på vägen mot att minska sina egna och sina kunders klimatpåverkan finns mycket kvar att göra. Andréa ser på framtiden med tillförsikt.

– Vi har satt upp ett ambitiöst mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan 2045, som vi aktivt arbetar med att nå genom nya, mer hållbara erbjudanden bland våra produkter och tjänster. Vi gör framsteg varje dag, men vi vet samtidigt att det fortfarande återstår en hel del att göra. Det finns många spännande möjligheter, säkert flera som vi inte känner till än, avslutar hon.

Vi vill hjälpa fler kunder att ställa om för framtiden genom att erbjuda Sveriges största stationsnät med förnybara drivmedel på över 700 tankställen runt om i landet. Du som är kortkund får tillgång till hela vårt laddnätverk med appen OKQ8 Elbilsladdning.
Just nu erbjuder vi alla som skaffar ett OKQ8 företagskort möjligheten att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) med hela 80 öre/liter i rabatt under 3 månader.

Ansök om OKQ8:s företagskort här.


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

OKQ8 VT21