Betty hjälper fler att klara grundskolan

Dina Försäkringar + Läxhjälpen = sant. Ekvationen ger fler ungdomar möjlighet till en tryggare framtid.

Det finns många högstadieelever i Sverige som har det svårt i skolan. De saknar motivation, blir inte tillräckligt sedda, halkar efter och riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Det här är något som kan ha stor inverkan på välmående och välbefinnande senare i livet, gymnasiebehörighet är en av de indikatorer Folkhälsomyndigheten tittar på för att mäta folkhälsan. För att motverka denna trend jobbar Stiftelsen Läxhjälpen, en icke-vinstdrivande verksamhet, med riktade och resultatfokuserade läxhjälpsprogram. Som läxhjälpare anställs universitets- och högskolestudenter som i sin tur får ett välkommet extrajobb. För Betty Wågbrant, som studerar till gymnasielärare i religion- och samhällskunskap vid Linköpings universitet, betyder jobbet mycket.
– Det är fantastiskt att få se hur de lyckas, hur självförtroendet stärks och hur drömmar om framtiden väcks, säger Betty.

Betty Wågbrant studerar till lärare och jobbar extra som läxhjälpare.

 

Hon har jobbat som läxhjälpare i två år och är själv inne på sin sjunde termin av totalt tio på universitetet. Läxhjälpstillfällena är förlagda på eftermiddagarna, två gånger i veckan. Max femton elever och tre läxhjälpare utgör gruppen. En utmaning ligger i att motivera vissa elever och ge dem verktyg att lyckas.

– Det är viktigt att lägga tid på att lära känna eleverna för att se vad de behöver, att bygga en relation till dem. Vissa behöver hjälp med att sätta upp mål, andra behöver hitta en studieteknik. Och så finns det dem som behöver någon som undrar vart de är när de inte dyker upp, säger hon och fortsätter:
– Jag vill samtidigt passa på att understryka att många av våra elever som kommer på passen är väldigt motiverade och har en stark kämpaglöd.

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. Idag finns läxhjälpsprogrammet på 73 skolor från Malmö i söder till Haparanda i norr. För att finansiera insatserna är Stiftelsen Läxhjälpen beroende av finansiellt stöd. Några av dem som valt att satsa på att ge fler ungdomar möjlighet till gymnasiebehörighet är Dina Försäkringar vars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället – både i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. Dina Försäkringar såg det som ett självklart val att ge finansiellt stöd till Läxhjälpen.

– Läxhjälpen hjälper ungdomar i en fas i livet där mycket står på spel, de ger ungdomar framtidstro och det vill vi vara med och stötta och bidra till, säger Carina Östman, VD Dina Försäkringar Nord.

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.

Läxhjälpen har också inlett en digital expansionsresa. Betty, som på senare gått över till att hjälpa elever digitalt samt coacha andra läxhjälpare, förklarar att dessa läxhjälpstillfällen funkar ungefär likadant som de fysiska, med den stora skillnaden att fler unga kan få hjälp.

– Det här gör att Läxhjälpen kan nå fler ungdomar som har det här behovet. Läxhjälpen är inte längre bunden till större städer utan kan erbjudas även dem som bor i mindre kommuner och på landsbygden, säger hon och berättar att hon själv från början kommer från Ödeshög och därför vurmar lite extra för småkommuner.

Carina Östman, vd för Dina Försäkringar Nord.

Samarbetet mellan Stiftelsen Läxhjälpen och Dina Försäkringar har inletts under hösten. Det innebär konkret att det kundägda försäkringsbolaget finansierar 50 digitala läxhjälpsplatser per läsår under tre år framöver.
– Att finnas över hela Sverige är en viktig del av vår vision. När vi fick höra om digitaliseringsprojektet kändes det därför självklart för oss att en del av vårt bidrag öronmärks till just det. På så sätt kan fler elever på mindre orter och i glesbygd ta del av Läxhjälpen, säger Carina Östman.

 

Om Dina Försäkringar
Dina Försäkringar är sex försäkringsbolag med kontor på flera platser över hela landet som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Alla bolag i Dina Försäkringar har sina egna lokala namn, men symbolen och profilen är gemensam. Vi är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och alla bolag är direkt eller indirekt kundägda.


Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Nord