Lyckat projekt får fler barn och unga att motionera

I ett långtgående samarbete mellan tre konkurrerande fotbollsföreningar, Trollhättan BoIS, Trollhättan FK och Wargöns IK, startades det unika projektet – Klassbollen.

Att barn och unga rör på sig för lite är ett växande samhällsproblem i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor bland 11, 13 och 15-åringar. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen. Den mest aktiva gruppen är 11-åriga pojkar där nästan var fjärde rör sig minst en timme om dagen. Bland 15-åriga tjejer är det bara knappt var tionde som motionerar tillräckligt. Enligt flera undersökningar påverkas den redan oroande trenden negativt av den pågående Coronapandemin.
– I en tid där barn och unga, precis som resten av befolkningen, levt mer isolerat och fått ändrade levnadsvanor känns vårt stöd viktigare än någonsin, säger Ann Hagelin Thorup, vd i Dina Försäkringar Väst.


Ann Hagelin Thorup, vd i Dina Försäkringar Väst.

Dina Försäkringars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. De tror nämligen på att gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att på olika sätt stötta lokalt föreningsliv och andra samhällsinitiativ på de orter där de verkar. Ett exempel på ett sådant initiativ är Klassbollen. – Att få vara en del av när över 4000 barn och ungdomar, med sin energi och glädje, samlas och fyller tre fotbollsanläggningar och skapar gemenskap och samhörighet – det är bara helt magiskt, berättar Stefan Svensson, Klassbollen Wargöns IK.

Klassbollen arrangeras av tre fotbollsföreningar i Trollhättan och Vänersborg – Trollhättan BoIS, Trollhättans FK och Wargöns IK. Fotbollsevenemanget består av en heldag med avsikt att erbjuda skolelever en positiv aktivitet som ger utlopp för barnens energi med glädje och härlig stämning. I Trollhättan och Vänersborg är Klassbollen en årlig tillställning sedan 20 år tillbaka och evenemanget är öppet för alla kommunens elever – från förskoleklass till årskurs 6. Genom en positiv upplevelse under Klassbollen hoppas man sedan kunna stärka intresset för fotboll, och fysisk aktivitet i allmänhet, och på så sätt gynna även andra lokala idrottsföreningar.
– Det är en tradition som väldigt många barn ser fram emot varje år, och glädjen den tillför är viktig och något som Dina Försäkringar vill vara med och stötta, säger Ann.

Föreningarna som Dina-bolagen sponsrar ska, på ett eller annat sätt, arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor och det läggs stor vikt vid att respektive samarbetspartner delar Dina Försäkringars riktlinjer kring etiska värderingar.
– För oss på Dina är det viktigt att vara en del av Klassbollen som är ett bra initiativ som arbetar starkt med Policyn om Fair Play och att arrangemanget ska bidra till glädje och gemenskap, utan fokus på resultat, fortsätter Ann.

Att idrotta med kompisar, ha en god grannsamverkan eller att få vara en del av en arbetsplats med sund arbetskultur tror Dina-gruppen är goda exempel på sådant som skapar tillit mellan människor, och därmed stor trygghet i samhället.
– Men det kan också handla om att förenas kring ett lokalt kulturevenemang eller att samla in julklappar till bättre behövande. Därför jobbar vi på Dina brett när vi väljer ut vilka initiativ vi ska vara med och stötta. För oss är det viktigt att det är en jämn fördelning mellan sport- och kultursegment samt att det finns en tydlig geografisk spridning på dessa initiativ, berättar Ann Hagelin Thorup.

Vad har stödet från Dina betytt för er?
– Dina hjälper oss att hålla nere anmälningsavgiften så att alla har chans att vara med. Dina har även haft ett mervärde på plats under turneringen, där man informerat om sina försäkringar, och samtalat med besökare, avslutar Stefan Svensson.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Väst