”Lokalt engagemang är en viktig del i vilka vi är”

Som en del av trygghetsbranschen är Dina Försäkringars inställning att ett levande lokalsamhälle och gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet.

Dina Försäkringars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att samarbeta med olika aktörer inom det lokala föreningslivet och hjälporganisationer på nationell nivå. Som försäkringstagare hos Dina Försäkringar får du alltså inte bara hjälp att skydda det som är allra mest dyrbart för dig – ditt hem, din familj eller din bil. Du är även med och bidrar till ett bättre samhälle.
– Lokalt engagemang och att bidra till tryggare samhällen är en viktig del i vilka vi är, säger Joakim Pantzar, VD Dina Försäkringar Göta.

50 läxhjälpsplatser
Stiftelsen Läxhjälpen är Dina Försäkringars senaste tillskott av samarbetspartners. Det är en icke-vinstdrivande verksamhet som tillhandahåller riktade och resultatfokuserade läxhjälpsprogram för högstadieelever som har det svårt i skolan och därmed riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Samarbetet innebär att Dina Försäkringar från och med hösten 2021 finansierar 50 läxhjälpsplatser per läsår under tre år framöver.
– Att klara skolan kan i sig bidra till självförtroende, välmående och framtidstro. Många av de som får hjälp av Läxhjälpen har annars få möjligheter att få stöd, säger Joakim Pantzar.


Joakim Pantzar, VD Dina Försäkringar Göta Foto: Privat

Ökat behov av digital läxhjälp
Idag finns läxhjälpsprogrammet på 62 skolor – från Malmö i söder till Umeå i norr. Läxläsningen sker utanför skoltid, som ett komplement till det ordinarie skolarbetet, under fysiska möten i samarbetsskolornas klassrum. Men i takt med digitaliseringens framfart har stiftelsen identifierat ett ökat behov av digital läxhjälp och därför startat upp ett digitaliseringsprojekt.
– Eftersom vi rekryterar våra läxhjälpare från universitet och högskolor har vi tidigare varit relativt storstadsbundna. Men tack vare digital läxhjälp luckras det upp och vi har möjlighet att nå en ännu bredare målgrupp, säger Ebba Mysten, regionchef för Läxhjälpen.


Ebba Mysten, regionchef för Läxhjälpen. Foto: Privat

Av de 50 läxhjälpsplatser som Dina Försäkringar går in och finansierar ska en del av dem vara digitala.
– Varje person vi kan hjälpa är en framgång. Det var också viktigt för oss att delta i arbetet med att nå utanför storstäderna och att allokera en del av stödet till just det känns bra. Inkludering och att alla har samma möjligheter är viktigt, säger Joakim Pantzar.


Foto: Läxhjälpen

Vad betyder samarbetet med Dina Försäkringar för Läxhjälpen?
– Det betyder jättemycket! Vi arbetar för att fler barn ska få förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Dina Försäkringar går in som en nationell partner med lokala beröringspunkter och det kommer att möjliggöra vår expansionsresa samtidigt som vi säkrar upp befintlig verksamhet. På grund av coronapandemin riskerar målgruppen som vi jobbar med att hamna ännu längre efter och då är det viktigt för oss med stora och långsiktiga samarbeten med företag som Dina där hållbarhet får vara i fokus, säger Ebba.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Göta