Hemsö redo att möta Norrlands demografiska utmaningar

Norrland växer och därmed även behovet av fler samhällsfastigheter. En växande befolkning skapar möjligheter för tillväxt och välfärd, men kräver också en utbyggd social infrastruktur i form av nya skolor och äldreboenden. Hemsö ser moderna och hållbara äldreboenden samt skolor som en lösning på Norrlands demografiska utmaningar.

Enligt Finansdepartementet behövs det 1400 nya förskolor och skolor och 560 äldreboenden i Sverige fram till år 2026. I Sverige förväntas befolkningen i förskole-, grundskole- och gymnasieåldern öka snabbare än snittet för samtliga åldrar.

Enligt SCB senaste statistik förväntas befolkningsmängden i Umeå öka där den om cirka 10 år förväntas ligga på strax över 140 000 personer. Störst ökning sker i gymnasieåldrarna, men även åldersgruppen 80 – 89 år spås växa med 2 500 personer i samma kommun. I Skellefteå förväntas samma åldersgrupp växa med cirka 1 400 personer.

Som fastighetsägare har Hemsö en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för framtidens äldreboende och skolor. Tack vare den kompetens och erfarenhet som har byggts upp under åren i hundratals fastighetsprojekt kan aktören hjälpa kommunerna i norra Sverige att tänka i nya banor så att den verksamhet som ska bedrivas i huset drivs på ett hållbart sätt.

Ett exempel på detta är den kombinerade grundskolan och äldreboendet som Hemsö utvecklar i Göteborg, med Göteborgs stad som hyresgäst. De båda verksamheterna kommer att inrymmas i samma fastighet på olika våningsplan.

Här finns gemensamma mötesplatser och aktiviteter där de boende på äldreboendet och eleverna på skolan kan träffas och ha ett givande utbyte över generationsgränserna. Eleverna får en naturlig nära koppling till den äldre generationen och idrottshallar och skolgård skapar ökade möjligheter till rörelse för de äldre. Genom att ha två olika verksamheter i samma fastighet finns dessutom flera ekonomiska fördelar. Funktioner i huset, som tillagningskök, idrottssal och garage, samnyttjas och hanteras av till exempel ett vaktmästeri, ett storkök och ett städbolag. Det medför lägre kostnader för både årshyra och inköp av externa tjänster. Dessutom blir marknyttjandet bättre då flera verksamheter ingår.

Idag har Hemsö två egenutvecklade äldreboenden i Boden och Luleå samt ytterligare fyra äldreboenden i samma kommun. Hemsö har även polishus och rättsväsende, samt en skola i Umeå. Alla samhällsfastigheter visar på goda resultat och på en förbättrad livskvalitet för de som bor och verkar i kommunerna.

Efterfrågan på samhällsservice förväntas öka i takt med befolkningstillväxten i norr. Stora investeringar i samhällsfastigheter behöver göras inom regionen för Umeå, Skellefteå och andra kommuner i Västerbotten för att kunna möta de demografiska utmaningar kommunerna står inför.
Detta är stora investeringar för en kommun, likväl är de kritiska att genomföra för att möta de ökande behoven och säkerställa en hållbar situation för invånarna. Att klara uppgiften kräver pengar, erfarenhet, resurser och tid, vilket för många kommuner i norra Sverige är en bristvara. Konsekvensen blir ofta tillfälliga och kostnadsdrivande lösningar.

– Företag som har fastighetsutveckling och förvaltning som sin kärnverksamhet utvecklar kontinuerligt skolor och äldreboenden runt om i Sverige. Hemsös vardag handlar om att tillsammans med den offentliga sektorn bidra till att lösa dessa behov, ett samarbete som möjliggör flexibilitet, innovation och att våga prova nya vägar för att hitta den optimala lösningen, säger Fredrik Lundholm, förvaltare Mitt/Nord på Hemsö.

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Vill du veta mer om oss och våra samhällsfastigheter?

Läs mer och kontakta oss på www.hemso.se


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Hemsö