”Fler och fler behöver vår hjälp”

Kalmar Stadsmission jobbar med människor som av olika anledningar har hamnat i en utsatt livssituation. Organisationen vittnar om en utveckling som går åt fel håll.
– Att se att våra insatser hjälper människor känns bra i hjärtat, säger David Elm, företagsansvarig på Kalmar Stadsmission.

Kalmar Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar i Kalmar med omnejd med människor som på grund av missbruk, ohälsa eller sociala problem hamnat i en utsatt livssituation. Arbetet präglas av en flexibilitet där verksamheten förändras allt efter behov.
– Vi försöker hjälpa de som har det tufft genom våra olika verksamheter. Vi serverar frukost till hemlösa och ser till så att de kan duscha och tvätta kläder. Vi har också en matsvinnskasseutdelning som innebär att vi delar ut matkassar till behövande familjer som har ansökt om vår hjälp, säger David Elm, företagsansvarig på Kalmar Stadsmission.

Idag delar Kalmar Stadsmission ut 160 matkassar i veckan och under 2020 serverades 11 000 frukostar.
– Vi samarbetar med matvarubutiker där vi helt enkelt tar hand om deras matsvinn, så det blir win win ur en miljöhälsoeffekt. Det här är en jätteviktig del i vår verksamhet som tyvärr växer, fler och fler behöver vår hjälp, berättar David.

Kalmar Stadsmission delar ut 160 matkassar varje vecka. Foto: Stadsmissionen

 

Den centrala delen i Stadsmissionens uppdrag är alltså att se till att så många som möjligt har tillgång till de mest grundläggande förnödenheterna i livet – tak över huvudet och mat på bordet. Men de bistår även med mycket annat för att göra livet meningsfullt för samhällets mest utsatta. Det kan handla om hjälp med myndighetskontakter och att arrangera aktiviteter för att ge så många människor som möjligt ett sammanhang.
– Att se att våra insatser hjälper människor känns bra i hjärtat, för ska man vara krass går utvecklingen åt helt fel håll. Många får det bättre, men många får det också sämre. Då ska vi också komma ihåg att Kalmar är en liten stad, i regel ökar problemen i större städer, och våra kollegor vittnar om att det är fullt upp på alla Stadsmissioner, säger David.

Lisa Jeanssen, volontär, hjälper till att packa varor. Foto: Stadsmissionen

 

Den här negativa trenden är något som Dina Försäkringar vill vara med och råda bot på. Dina-bolagens verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. De tror på att gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att på olika sätt stötta lokala samhällsinitiativ på de orter där de verkar. Ett sådant initiativ är Kalmar Stadsmissions olika verksamheter som Dina Försäkringar Syd har stöttat ekonomiskt sedan 2019.

– För Dina Försäkringar är syftet med sponsring och åtaganden att främja ett livskraftigt och hållbart samhälle med mångfald i samarbete med organisationer, föreningar och evenemang. Vi riktar oss med fördel mot samarbetspartners som på något sätt involverar eller bidrar till barn och ungdomars utveckling eller välbefinnande. Där har vi hittat en riktigt bra matchning med Stadsmissionen i Kalmar, säger Ola Bergman, vd för Dina Försäkringar Syd.

Simon Hägglund, samordnare för Matbanken på Kalmar Stadsmission. Foto: Stadsmissionen

 

Vad betyder stödet från Dina Försäkringar?
– Det är ju superviktigt för oss. Att hitta partners, och allra helst långsiktiga sådana, är helt avgörande för att vi ska kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, berättar David Elm.

Framöver är förhoppningen att utveckla samarbetet och tillsammans med Dina Försäkringar Syd arrangera aktiviteter som framför allt riktar sig till familjer som befinner sig i social och ekonomisk utsatthet.
– Det kan handla om aktiviteter som att gå på bio eller till simhallen. Vanliga saker som helt enkelt får stå åt sidan för familjer som befinner sig i den situationen men som kan höja livskvalitén för barn och ungdomar, avslutar David.

 
Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försärkingar Syd