Experten: så klarar du bolånet på bästa sätt

Inflation, stigande bolåneräntor och ökade levnadskostnader. Har du bostadslån så påverkas du särskilt mycket av omvärldens oroligheter och ekonomi. Så hur ska du tänka för att sitta tryggt i båten när havet stormar och Halmstads bostadsmarknad svajar? Jonathan Pihl, privatrådgivare hos Swedbank Halmstad, delar här med sig av sina bästa råd.


Vilka boräntor ska man räkna med framåt?
– Bankens analytiker menar på att Riksbanken kommer att höja styrräntan till 3 % innan februari, vilket medför att de rörliga bolåneräntorna toppar kring 5 % i början av 2023. Därefter förutses en viss nedgång i takt med att inflationen väntas falla tillbaka. Men eftersom omvärldsläget är så pass oförutsägbart så vore det dock klokt att räkna med lite högre räntor än så.

Hur kan jag som bolånekund hantera de ökade kostnaderna?
– Gör en budget på inkomster samt utgifter och prioritera dina boende- och levnadskostnader före konsumtionskostnader.

Hur mycket måste jag amortera enligt amorteringskravet?
– Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. Enligt Finansinspektionens amorteringskrav så ska bolån över 70 % av bostadens värde amorteras med minst 2 % av det totala lånebeloppet per år. Bolån över 50 %, men upp till 70 %, skall amorteras med minst 1 % av det totala lånebeloppet per år. Har man därtill lån till mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt så ska man även amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år. Som högst kan man ha 3 % årlig amorteringstakt enligt amorteringskravet. Som kund kan man dock välja att amortera mer än amorteringskravet.

Vilka för- och nackdelar finns det med amorteringsfritt?
– Fördelen med amorteringsfritt är att du kan frigöra ett utrymme att prioritera andra kostnader, till exempel oförutsedda utgifter såsom höjd driftskostnad på din bostad. Nackdelen är att du får en högre total lånekostnad, eftersom att skulden inte minskar, samtidigt som du får ett mindre framtida låneutrymme och blir mer känslig för ränteändringar i framtiden.

Jonathan Pihl, privatrådgivare hos Swedbank Halmstad. Foto: Swedbank.

Vad krävs för att få amorteringsfritt?
– Normalt sett behöver du ha bolån under 50 % av bostadens värde samt under 4,5 gånger din årsinkomst, om du har tagit nya bolån efter 2018. Annars brukar vi prata om något som heter ”särskilda skäl”. Det kan vara händelser som medfört att kundens finansiella ställning väsentligt försämrats sedan lånetillfället och banken bedömer att kunden inte kan eller inte kommer att kunna betala enligt ordinarie lånevillkor. Det kan exempelvis handla om separation, dödsfall, arbetslöshet eller sjukskrivning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är omständigheter i sig som medger undantag från amorteringskravet, utan det skall finnas en faktisk finansiell betalningssvårighet som följd av en sådan omständighet. Banken kommer alltid att göra en individuell bedömning på en ansökan om amorteringsbefrielse!

Hur ska man tänka kring bundet eller rörligt?
– På sikt brukar det löna sig med rörlig ränta, men fördelen med fast ränta är att du vet hur mycket som ska betalas varje månad och inte behöver oroa dig för att räntan plötsligt sticker iväg uppåt. Har du stora lån i relation till bostadens värde och din inkomst är du känslig för högre och varierande räntor samt boendekostnader. I så fall kan det vara klokt att binda hela eller delar av lånet. Har du dock goda marginaler i din ekonomi och klarar av att boendekostnaden kan variera över tid så kan rörlig ränta vara ett bra alternativ.

– Det finns dock inget facit på vad som betraktas som ”goda marginaler”, men som tumregel kan jag tycka att om du klarar en ränta på minst tre procentenheter högre än idag, så har du en ganska god marginal.

Hur kan jag sprida riskerna när det kommer till bolån och kostnader?
– Vill du sprida riskerna kan du välja att dela upp dina bolån i flera delar. Det finns inget exakt facit som passar för alla, men som exempel kan du lägga en tredjedel av lånen med rörlig ränta, en tredjedel med två års bindningstid och en tredjedel med fem års bindningstid. På så sätt blir du inte lika känslig ifall räntan stiger på rörligt bolån och det kan vara lättare att tackla den ökade kostnaden. Tänk dock på att inte binda på för lång tid, eftersom att det kan bli kostnad att lösa in ett bundet bolån i förtid vid exmpelvis en försäljning. I vissa fall kan du också flytta med dina befintliga lånevillkor utan att behöva lösa in lånet, om du till exempel flyttar mellan två bostäder – ett så kallat säkerhetsbyte.

Hur ska jag tänka framåt? Kan jag förbereda mig på något sätt?
– Vare sig du har bundna eller rörliga bolån bör du tänka på att kostnaden kommer att öka i närtid. Sätter du undan pengar till ett servicekonto för dina lån och boendekostnader kan du redan nu öka den summan för att förbereda din ekonomi för den kommande kostnadsförändringen. Det kan vara klokt att räkna med att bolånet kommer kosta dig 6-7 % redan idag och istället få pengar över på servicekontot, som en liten extra buffert!

På Swedbank kan du få konkreta råd gällande din ekonomi – helt kostnadsfritt. Foto: Swedbank.

Jonathans 5 bästa tips till bolånekunden

1. Gör en budget! Den hjälper dig att få en överblick på dina inkomster och kostnader. Du kanske kan minska några ”mindre nödvändiga” kostnader i din ekonomi, till exempel det där abonnemanget som du aldrig använder?
2. Fortsätt amortera! Du får en lägre lånekostnad samtidigt som du kan frigöra utrymme för lån i framtiden. Därtill så kan du, särskilt nu när räntorna stiger, likställa en amortering av bostadslån med ett sparande med låg risk. Om du inte är intresserad av att placera pengar på börsen och ta risker så kanske det vara klokt med månadsamortering eller extraamortering.
3. ”Stresstesta” din ekonomi! Hur mycket högre boende- och levnadskostnader klarar du av innan det känns jobbigt?
4. Se över ditt sparande! Prioritera ett buffertsparande, om du saknar det idag. En bra tumregel är ungefär 2–3 månadslöner efter skatt. Har du mycket lån och kanske även hemmavarande barn så kan du hellre räkna med mer än 2–3 månadslöner! Om du får utrymme över efter detta, starta eller bygg på ditt långsiktiga sparande. Kanske vore det klokt att se över ditt pensionssparande redan nu?
5. Prata med din bank! Vi finns här för dig.

Om Swedbank

Med 7 miljoner privatkunder är Swedbank den ledande banken för de många hushållen. Med ekonomisk rådgivning får skräddarsydda råd helt kostnadsfritt varesig det handlar om sparande eller lån.

 

Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Experten: så klarar du bolånet på bästa sätt