Digitalisering i äldreomsorgen måste snabbas på

I samtliga kommuner ser vi en ökad mängd äldre med omsorgsbehov, där digitaliseringen behöver skyndas på för att lyckas möta den äldre generationens sociala behov. Hemsö vill digitalisera fler äldreboenden i norra regionen för att skapa en tryggare tillvaro och ökad livskvalité för den äldre generationen.

Trots att möjligheten till internetuppkoppling på äldreboenden ökar, går det alldeles för långsamt och varierar för mycket både mellan kommuner och enskilda boenden. Vi på Hemsö, som äger äldreboenden över hela Sverige vill applicera mer konkreta lösningar på de framtida utmaningar Sveriges äldreboenden står inför.

De konkreta lösningarna handlar i mångt och mycket om bristen i tillgång till snabb och robust internetuppkoppling på äldreboenden. Idag saknar 40 procent av särskilda boenden för äldre tillgång till internet i alla lägenheter. För andra serviceboenden, där de boende ofta är yngre, är siffran ännu högre. I praktiken tas tillgången till internet ifrån många när de flyttar till ett särskilt boende.

Coronapandemin har dessutom gjort bristen på internetuppkoppling smärtsamt tydlig när kanske det enda sättet att bibehålla social interaktion varit genom videosamtal och sociala medier. Covid-19, magsjuka och influensa kan vara förödande smittor när de väl drabbar den äldre generationen. Därför är det viktigt att få med olika perspektiv när vi pratar om hur digitalisering ska underlätta äldrevårdsomsorgen och göra den mer säker och trygg, både för de som kallar äldreboende för hem och de som kallar det för arbetsplats.

För att öka tillgången till internet, och i förlängningen minska det digitala utanförskapet, gör Hemsö nu en storsatsning på att framtidssäkra sina äldreboenden med snabb och robust internetuppkoppling i byggnaderna. På Hemsö samlas kompetens i Internetlyftet, där fiber, wi-fi och 5G installeras i befintliga äldreboenden, samtidigt som standarden sätts för de nya äldreboenden de bygger. I oktober fick Bifrosts kommunala äldreboende i Mölndal och Attendo Flygarhöjden i Skarpnäck höghastighetsfiber. Hemsö som gång på gång digitaliserat samhällsfastigheter har uppnått en effektivitet och innovation som är svår att åstadkomma i enstaka projekt.

Med stora industrisatsningar och en urstark arbetsmarknad framstår norra Sverige alltmer som en framtidsregion. En majoritet av svenskarna tror på en starkare utveckling i norr än i landet i övrigt samt på en befolkningsökning i regionen. Digitalisering är inte enbart något som underlättar vardagen för unga, utan gör även äldreomsorgen säkrare och tryggare. En digitalisering av äldrevården gör det även till en mer attraktiv arbetsplats, främst för den yngre befolkningen då de är uppvuxna i ett digitalt samhälle. Var tredje svensk, närmare 31 procent, kan tänka sig eller överväger en flytt till Norrbotten. Störst är intresset bland unga mellan 18–29 år där närmare 42 procent är öppna för flytt enligt en undersökning som LKAB har gjort på uppdrag av Novus.

Vinsterna med en digital infrastruktur på plats i Hemsös samhällsfastigheter är många. Förutom att de boende kan bli digitalt delaktiga genom tillgång till snabbt internet på sina rum, öppnar aktören också upp för vårdgivarna att enkelt kunna införa moderna och effektiva välfärdstjänster. Det kan handla om andningssensorer, nattkameror eller digitala lås. En ytterligare bonus är att fastigheterna kan bli energieffektivare och mer ”självkörande” med en robust internetuppkoppling på plats, vilket också är en del i att minska klimatavtrycket i vår omgivning.

– Vår vision är att stärka ryggraden i samhället. Idag omfattar den ryggraden även digital infrastruktur. Med Internetlyftet tar vi som fastighetsägare ett större samhällsansvar. Vi vill stötta där det finns tydliga behov, som blivit ännu mer tydligt under pandemin. Internetlyftet är ett stort steg mot att åtgärda det digitala utanförskapet genom att alla på äldreboenden får möjlighet till internet med hög kvalitet, säger Fredrik Hörnsten, CDO på Hemsö.

Hemsö är villig att etablera en ny digital standard för äldreboende i norra Sverige. De är övertygade om att detta kommer att göra skillnad för boende, anhöriga och samhället i stort. Hemsö utmanar nu kommuner och regioner i norr att våga tänka i nya banor för att undvika digitalt utanförskap – endast då kan vi lyckas skapa ett inkluderande samhälle.

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Vill du veta mer om oss och våra samhällsfastigheter?

Läs mer och kontakta oss på www.hemso.se


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Hemsö