De kraftsamlar för att skydda barn i trafiken

Vi går mot mörkare tider vilket ökar risken för trafikolyckor med personskador. För att skydda de allra mest utsatta, våra barn och ungdomar, gör nu Dina Försäkringar Mitt en insats i samarbete med föreningslivet.

40 procent av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade inträffar när det är mörkt och nästan var fjärde olycka sker under november och december, enligt Trafikverket. En person som inte har reflex på sig syns först på 20–30 meters avstånd för en förare som kör en bil med halvljus i tätbebyggt område. Har man däremot någon typ av reflex kan personen upptäckas på cirka 125 meters håll.

För att öka tryggheten för barn och ungdomar har Dina Försäkringar initierat ett initiativ som innebär att idrottsföreningar och klubbar som bolaget sponsrar ska stå trafikvakt vid förskolor och skolor. Initiativet riktar sig till Gävleborg och kommer att starta upp under hösten 2021 och sedan fortgå under 2022.
– Klubbarna kommer att stå trafikvärdar vid utvalda skolor och förskolor i föreningarnas egna närområden, berättar Krister Ängalid, vd för Dina Försäkringar Mitt, och fortsätter:

– Vi driver initiativet och ber föreningarna att backa upp oss med personalstyrkan. Antalet tillfällen klubbarna ska stå värdar baseras på hur stort sponsorbelopp vi går in med, förklarar Ängalid.

Utan reflex syns du på 20–30 meters avstånd, med reflex syns du på cirka 125 meters håll.

 

Tillfällena delas upp lika mellan årets mörka månader och vakterna står på plats mellan klockan 7.30-08.30 på morgnarna. Tack vare Dina Försäkringars stora geografiska spridning på klubbar och föreningar som de sponsrar kommer initiativet att täcka nästan hela verksamhetens region.

Vi har alla ett delat ansvar i att öka säkerheten, och minska risken för trafikolyckor, i skolområden. Till exempel kan du som förälder hjälpa till genom att cykla eller gå med barnet till skolan. Eller, om ni bor långt från skola och förskola, stanna med bilen en bit bort och gå tillsammans den sista biten. Om du av någon anledning ändå måste lämna barnet i precis anslutning till skola eller förskola – håll hastighetsbegränsningen.
– Hastighetsskyltar finns av en anledning och de är anpassade efter miljön och personerna som rör sig i den. Överstiger man de här hastigheterna kan det få ödesdigra konsekvenser, säger Krister Ängalid.

Trafikvakterna kommer att stå på plats vid utvalda skolor och förskolor i Gävleborg.

 

Trafikvärdarna kommer att vara iklädda gula reflexvästar och Dina kommer även att dela ut reflexer till alla förbipasserande.
– Reflexer är en typisk färskvara som också kan rädda liv, berättar Krister Ängalid.

Dina Försäkringars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. De tror nämligen på att gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att på olika sätt stötta lokalt föreningsliv och andra samhällsinitiativ på de orter där de verkar.

”Reflexer är en typisk färskvara som också kan rädda liv”, säger Krister Ängalid, vd för Dina Försäkringar Mitt.

 

Hur har det här initiativet tagits emot av föreningslivet?
– Jättebra! De ser att det här är tydligt kopplat till deras egna föreningsmedlemmar, många är småbarnsföräldrar själva och de vet hur det ser ut utanför skolor och förskolor, menar Krister Ängalid.

En av föreningarna som Dina Försäkringar Mitt sponsrar, och som kommer att stå trafikvakter i höst, är HuFF, Hudiksvalls Förenade fotboll.
– Vi tycker att funktionen med trafikvakter är en bra samhällsnytta där vi på köpet hjälper och träffar många av de barn och ungdomar som spelar fotboll idag, eller som kommer att börja spela fotboll imorgon, säger Kalle Ersjons, ansvarig för HuFF-akademin.

Vilka inom föreningen kommer att stå trafikvakter?
– Det blir nog en mix av spelare, ledare och andra ideella krafter inom föreningen som ställer upp. Vi vill gärna bidra med extra samhällsnytta, utöver nyttan som fotbollen redan innebär genom att vara en idrott som interagerar barn och unga, avslutar säger Peter Åhs, ideellt ansvarig kraft för marknadsfrågor och projekt inom HuFF.
Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Mitt