De kämpar för allas rätt till motion

HIF Kämparna vill med idrotten som medel ge alla sina medlemmar en meningsfull fritid. Det var i den visionen Kämparna förenades med Dina Försäkringar.
– Sponsringen är mycket viktig för oss som är en liten förening, säger Sven Eriksson.

Att barn och unga rör på sig för lite är ett växande samhällsproblem i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor bland 11, 13 och 15-åringar. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen. Den mest aktiva gruppen är 11-åriga pojkar där nästan var fjärde rör sig minst en timme om dagen. Bland 15-åriga tjejer är det bara knappt var tionde som motionerar tillräckligt. Enligt flera undersökningar påverkas den redan oroande trenden negativt av den pågående coronapandemin.
– Organiserad idrott och annan form av gemenskap är för många en väldigt viktig del av livet, något som blir extra tydligt när vi spenderat mer tid för oss själva under året som gått. Därför känns det extra bra att vi kan fortsätta stödja de eldsjälar som driver klubbar och föreningar i dessa väldigt tuffa tider, säger Carina Östman, vd i Dina Försäkringar Nord.


Carina Östman, vd i Dina Försäkringar Nord.

Dina Försäkringars verksamhet bottnar i att skapa trygghet i lokalsamhället oavsett om du bor i storstad, småstad, tätort eller landsbygd. De tror nämligen på att gemenskap är den bästa försäkringen mot otrygghet. För att uppnå detta har de kundägda försäkringsbolagen som utgör Dina-gruppen valt att på olika sätt stötta lokalt föreningsliv och andra samhällsinitiativ på de orter där de verkar. Ett exempel på ett sådant initiativ är HIF Kämparna i Sundsvall.
– Vi sysslar med parasport i form av luftvapenskytte, skytte för synskadade, boccia, mattcurling och vattengympa, med aktiva från tio år och uppåt, säger Sven Eriksson i HIF Kämparna.

HIF Kämparna är en handikappidrottsförening som startade 1969. Klubben har en lokal med sexton skyttebanor för luftvapen, två bocciabanor, en mattcurlingbana och ungefär 220 medlemmar som flera av dem har tävlat i OS i Parasport.
– Vi bidrar till en meningsfull fritid för funktionshindrade samtidigt som de får träffa likasinnade personer och fara runt i Sverige och tävla, berättar Sven.

Föreningarna som Dina-bolagen sponsrar ska också, på ett eller annat sätt, arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor och det läggs stor vikt vid att respektive samarbetspartner delar Dina Försäkringars riktlinjer kring etiska värderingar.
– Det är en del av urvalsprocessen när vi avgör vilka vi vill vara med och stödja, säger Carina Östman.

Att idrotta med kompisar, ha en god grannsamverkan eller att få vara en del av en arbetsplats med sund arbetskultur tror Dina-gruppen är goda exempel på sådant som skapar tillit mellan människor, och därmed stor trygghet i samhället.
– Att ha en plats där man känner sig hemma, får möjligheten att utvecklas, ha kul och bygga relationer till andra människor tror vi är viktiga grundstenar i trygga och inkluderande samhällen. Sådana samhällen vill vi bidra till och själva leva i, fortsätter Carina.

Vad har stödet från Dina betytt för er?
– Sponsringen är mycket viktig för oss som är en liten förening. Till exempel har vi använt pengarna till att uppgradera tolv av våra skyttebanor till databaserade banor vilket kostar drygt 3000 kronor per bana, avslutar Sven Eriksson.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Nord