Brinnande engagemang får fler barn och unga att idrotta

En aktiv fritid kan för många barn och ungdomar vara nyckeln till att livet känns meningsfullt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, för att alla barn ska få ha det så.

Att barn och unga rör på sig för lite är ett växande samhällsproblem i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor bland 11, 13 och 15-åringar. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen. Den mest aktiva gruppen är 11-åriga pojkar där nästan var fjärde rör sig minst en timme om dagen. Bland 15-åriga tjejer är det bara knappt var tionde som motionerar tillräckligt.

Dina Försäkringar Mitt vill vara med och bidra till att fler barn och ungdomar ska röra på sig mer. Som en del i bolagets hållbarhetsarbete sponsrar Dina Försäkringar lokala ungdomsföreningar inom idrott, kultur och andra områden som bidrar till samhällsnyttan. Sponsorinsatserna kan vara stora som små – allt från huvudpartnerskap till mindre ekonomiska eller praktiska medel som gör ett evenemang eller en aktivitet möjlig. Dina Försäkringars vision är att alla kan göra något.
– Vi hoppas att vår ekonomiska stöttning kan bidra till att hjälpa föreningarna att fortsätta sitt viktiga arbete med att få barn och unga att röra sig, säger Krister Ängalid, vd i Dina Försäkringar Mitt.


Krister Ängalid, vd i Dina Försäkringar Mitt.

Föreningarna som Dina-bolagen sponsrar ska också, på ett eller annat sätt, arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor och det läggs stor vikt vid att respektive samarbetspartner delar Dina Försäkringars riktlinjer kring etiska värderingar. En sådan förening är Norrala IF Fotboll i Söderhamns kommun.
– Vi jobbar för att få alla att känna sig sedda och lyssnade på. Vi lägger också stor vikt vid allas lika värde och att alla får delta på samma villkor, berättar Stefan Eriksson, ungdomsansvarig i Norrala IF Fotboll.

Norrala IF Fotboll har idag cirka 400 aktiva ungdomar i åldern fem till sjutton år och i föreningen finns ungefär 100 ideellt aktiva ledare och funktionärer. Målsättningen för klubben är att utbilda unga spelare, både på flick- och pojksidan, i sitt fotbollsspelande. De senaste åren har fotbollsföreningen vuxit mycket och blivit en av de största i Hälsingland. En av förklaringarna är deras stora engagemang i migrationsarbetet i kommunen.
– Hos oss är det många asylsökande barn och ungdomar som spelar och tränar i våra lag, men även vuxna som hjälper till som ledare och med andra sysslor i föreningen, säger Stefan.

För att underlätta integrationsarbetet har föreningen idag två minibussar som ledarna kan använda för transporter till både träningar och matcher.
– Att få hjälp med skjuts är många gånger en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna delta över huvud taget, berättar Stefan.

– Att idrotta med kompisar, ha en god grannsamverkan eller att få vara en del av en arbetsplats med sund arbetskultur tror Dina-gruppen är goda exempel på sådant som skapar tillit mellan människor, och därmed stor trygghet i samhället, säger Krister.

Vad har stödet från Dina betytt för er?
– I över 20 års tid har samarbetet med Dina Försäkringar varit en viktig del i vårt arbete med att skapa bra förutsättningar för våra härliga ungdomar i Norrala IF Fotboll. Dina har gjort det möjligt för oss att satsa medel på såväl bussar och utbildningar av våra ungdomsledare, som på vår fina anläggning och material till våra lag. Långsiktigt engagemang och ansvarstagande är två viktiga delar i vårt samarbete, avslutar Stefan Eriksson.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Dina Försäkringar Mitt