Bergslagslyftet hjälpte 170 lokala föreningar att klara pandemin

Rekordstort behov och rekordmånga beviljade ansökningar. Så summerar Länsförsäkringar Bergslagen satsningen på ett extra föreningsstöd genom Bergslagslyftet 2021.
– Vi ville göra vårt bästa för att hjälpa till med en snabbare återhämtning efter pandemin, säger bolagets hållbarhetschef Anna-Maria Wallin.

När pandemin slog till under början av 2019 drabbades hela samhället snabbt. Skolan, företag, offentliga förvaltningar – alla fick ställa om. Många ekonomiska skyddsnät vecklades ut för att fler skulle kunna hålla näsan över vattenytan.
Men det för samhället så viktiga föreningslivet tappade massor – och hade svårt att få stöd i krisen. Som ett lokalt, kundägt bolag fick Länsförsäkringar Bergslagen tidigt signaler om att många lokala föreningar skulle drabbas hårt. Larmen om inställda aktiviteter, medlemstapp, minskat lokalstöd och färre intäktsmöjligheter kom allt tätare.

– Vi vet att föreningar har en mycket viktig funktion i samhället, säger Anna-Maria Wallin, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Bergslagen. Det handlar om folkhälsa, meningsfulla aktiviteter för barn och unga och en social samhörighet som kan betyda allt för deltagarna. Och i stort sett alla föreningar brottas med små ekonomiska marginaler. Vi bestämde oss snabbt för att göra vad vi kunde.

Strävat efter rättvis fördelning
2019 hade varit ett bra år för det kundägda bolaget och styrelsen kunde snabbt fatta beslut om att sätta av en del av det goda resultatet till ett extra föreningsstöd, kallat Bergslagslyftet.
Under temat “Vi lyfter er som lyfter andra” utlystes möjligheten att söka ett extra bidrag – och svaren lät inte vänta på sig.

– Vi har beviljat 170 föreningar stöd, avslöjar Anna-Maria Wallin. Beloppen har varierat lite beroende på föreningarnas storlek och verksamhet. Extra roligt är att vi har kunnat hjälpa föreningar i alla de 23 kommuner som vi som bolag är verksamma i. Och det har varierat mellan allt från stora idrotter till lite mer speciella verksamheter inom kultur eller socialt föreningsliv. Vi har strävat efter en så rättvis fördelning som möjligt.


Anna-Maria Wallin, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Bergslagen. Fotograf: Jonas Bilberg.

 

Vill att alla ska komma tillbaka
Tanken med bidraget är att det ska användas för att få extra fart på verksamheten nu när restriktionerna lättar.
– Många föreningar har tappat medlemmar och aktiva under pandemin, berättar Anna-Maria Wallin. Vårt mål är att så många som möjligt ska komma tillbaka till träningen, övningen med kören, teatergruppen eller vad det nu kan vara. Tyvärr tror jag inte att vi har sett de fulla konsekvenserna av föreningslivets problem under pandemin än – men vi vill göra vårt bästa för att bidra till en snabbare återhämtning.

Länsförsäkringar Bergslagen och Bergslagslyftet
Länsförsäkringar Bergslagen är ett lokalt, kundägt bolag och stöttar årligen det näraliggande föreningslivet med uppemot en miljon kronor, genom initiativet Bergslagslyftet. För 2021 har bolaget beslutat att satsa ytterligare tre miljoner kronor. Alla föreningar med breddverksamheter som riktar sig mot barn och unga kunde söka om stöd. Föreningarna fick inte ha religiös eller politisk koppling.

Läs gärna mer här.

Advertisement


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Länsförsäkringar